Slovensko  |  Zmena lokácie Education With Vision

3149736123 Business Academy
Support Staff Academy Student Academy

Vitajte na stránkach CIBA VISION Academy for Eyecare Excellence™

SpoločnosÅ¥ CIBA VISION sa snaží poskytovaÅ¥ očným Å¡pecialistom nadÅ¡tandartnú podporu a možnosti vzdelávania. Preto je nám cÅ¥ou privítaÅ¥ Vás na stránkach vzdelávacej akadémie pre očných Å¡pecialistov, Academy for Eyecare Excellence™.

Akadémia vznikla ako súčasť celosvetového projektu, ktorého cieľom je poskytovať očným špecialistom aktuálne klinické informácie týkajúce sa kontaktných šošoviek a starostlivosti o ne, informácie týkajúce sa prevádzkovania optickej praxe z podnikateľského hľadiska, efektívnej komunikácie s pacientami a predpisovania takých riešení zrakovej korekcie, ktoré najlepšie zodpovedajú životnému štýlu pacientov a chránia zdravie ich očí.

CIBA VISION, v snahe maximalizovať podporu pre očných špecialistov, rozdelila vzdelávacia akadémia do štyroch sekcií, ktorých cieľom je pomáhať pri úspešnom dosahovaní cieľov ako po stránke klinickej tak po stránke podnikateľskej.

7023591932
Hľadať

NAÅ E POSLANIE
Prostredníctvom novej úrovne vzdelávania pomáhame očným špecialistom poskytovať najvyššiu úroveň starostlivosti o ich pacientov.